Puchaczów, dnia 07.05.2018r.

Zakład Gospodarki Komunalnej ogłasza zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie (Dyrektora RZGW w Lublinie) taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące od 11.06.2018r. do 10.06.2021r.

 

alarm

Copyright © 2014.ZGKPuchaczów