Puchaczów, 13.03.2020r.

Szanowni Państwo,

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Puchaczowie informuje, że w związku z zagrożeniem epidemicznym w obliczu strategicznej dla mieszkańców Gminy Puchaczów roli Zakładu jaką jest zachowanie ruchu ciągłego Zakładu polegające na konieczności niezawodnego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, Dyrektor Zakładu w trosce o naszych klientów i pracowników, podjął decyzję o wprowadzeniu kolejnych działań prewencyjnych.


Ze względów bezpieczeństwa oraz w związku z zaleceniami służb sanitarnych informujemy,
od dnia 16 marca 2020 r. czasowo (do odwołania) zawieszamy bezpośrednią obsługę Klientów w siedzibie Zakładu przy ul. Skoczylasa 83A. Nie będzie możliwości załatwiania spraw osobiście. Wszelkie sprawy będą nadal na bieżąco załatwiane telefonicznie (nr tel. 81 75 75 188) i mailowo (sekretariat@zgkpuchaczow.pl) a do dyspozycji Klienta wciąż pozostaje tradycyjna droga pocztowa.

 
Jednocześnie pragniemy powiadomić, iż przed wejściem do budynku ZGK w Puchaczowie przy ul. Skoczylasa 83A wystawiona zostanie skrzynka podawcza (służąca głównie do odbierania poczty). Jednak prosimy o zminimalizowanie wizyt osobistych i wybieranie z tej możliwości tylko w wyjątkowych sytuacjach.

 

Priorytetem jest zachowanie ciągłości zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Puchaczów. Awarie będą usuwane w miarę możliwości na bieżąco. Wszelkie inne zgłoszenia mające status „nie pilne” będą usuwane w dalszej kolejności po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym terminu.


Również od dnia 16 marca 2020 roku wstrzymujemy wyjścia pracowników odczytujących wodomierze w terenie. Do czasu odwołania, będziemy prowadzić wyłącznie zdalne odczyty. W przypadku gdy nie będzie to możliwe, nasi pracownicy będą kontaktować się z odbiorcami telefonicznie. Prace związane z zestawami wodomierzowymi (np. wymiany) będą realizowane po wcześniejszym umówieniu i potwierdzeniu terminu.


Do niezbędnego minimum ograniczone zostały również planowe prace remontowe sieci wodociągowej. Ewentualne przerwy w dostawie wody są krótkotrwałe i związane wyłącznie z usuwaniem awarii oraz  z podłączaniem do sieci nowych nieruchomości. Informacje o planowanych przerwach w dostawach wody i awariach publikowane są na bieżąco na stronie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Puchaczowie pod adresem www.zgkpuchaczow.pl

Odpady zbierane w sposób selektywny będą mogły być przywożone przez Państwa do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Skoczylasa 83A w Puchaczowie i odbierane przez naszych pracowników tylko po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu.

Za utrudnienia przepraszamy, licząc na Państwa wyrozumiałość.

Zapraszamy do kontaktu:

- strona internetowa: www.zgkpuchaczow.pl

- adres e-mail: sekretariat@zgkpuchaczow.pl

- nr tel.: 81 75 75 188

 

                                                                                                                   Dyrektor

                                                                                Zakładu Gospodarki Komunalnej w Puchaczowie

                                                                                                                       /-/

                                                                                                              Artur Choma

alarm

Copyright © 2014.ZGKPuchaczów