Puchaczów, dnia 20.10.2020r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Puchaczowie informuje, że w związku z planowanymi na dzień 22.10.2020r. (czwartek) pracami konserwacyjnymi na sieci wodociągowej w m. Stara Wieś, gm. Puchaczów może wystąpić konieczność chwilowego wstrzymania dostaw wody dla mieszkańców m. Stara Wieś od nr 23 do nr 36 oraz od nr 79 do nr 103. Planowane prace będą miały miejsce w godzinach 8.00- 14.00. 

alarm

Copyright © 2014.ZGKPuchaczów