Puchaczów, dnia 20.10.2020r.

Informujemy, że na podstawie Zarządzenia nr 8/2020 Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Puchaczowie z dnia 16.10.2020r. w celu zachowania ciągłości pracy Zakładu oraz bezpieczeństwa pracowników i klientów od dnia 01.11.2020r. do odwołania Zakład Gospodarki Komunalnej w Puchaczowie będzie funkcjonował w systemie 3 zmianowym w godzinach:

I zmiana 6.00 – 14.00

II zmiana 14.00 - 22.00

III zmiana 22.00 – 6.00 (dyżur oczyszczalni ścieków)

W tym czasie usuwane będą wyłącznie awarie mające status pilnych mogących wpłynąć na niezachowanie ciągłości dostaw wody czy odprowadzania ścieków.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie pracował na dotychczasowych zasadach (dostawa odpadów po uzgodnieniu telefonicznym).

alarm

Copyright © 2014.ZGKPuchaczów