Puchaczów, dnia 23.10.2020r.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Puchaczowie informuje, że w związku z planowanymi na dzień 27.10.2020r. (wtorek) pracami konserwacyjnymi na sieci wodociągowej w m. Turowola, gm. Puchaczów może wystąpić konieczność chwilowego wstrzymania dostaw wody dla mieszkańców m. Turowola od nr 52 do końca. Planowane prace będą miały miejsce w godzinach 8.00- 14.00.

alarm

Copyright © 2014.ZGKPuchaczów