Puchaczów, dnia 08.03.2021r.

    Zakład Gospodarki Komunalnej w Puchaczowie informuje, że w związku z planowanymi na dzień 11.03.2021r. (czwartek) pracami na sieci wodociągowej w m. Brzeziny, gm. Puchaczów może wystąpić konieczność chwilowego wstrzymania dostaw wody dla mieszkańców m. Brzeziny od nr 40 do 152A i m. Wesołówka od nr 70 do 79.Planowane prace będą miały miejsce w godzinach 08.00 - 14.00

alarm

Copyright © 2014.ZGKPuchaczów