Puchaczów, dnia 12.04.2021r. 

 

OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Komunalnej w Puchaczowie przypomina, że w związku z zakończeniem finansowania i trwałości projektu związanego z wymianą wodomierzy na wodomierze z odczytem radiowym od dnia 01.05.2018r.:

1.       Na obszarze Gminy Puchaczów, gdzie funkcjonuje system zdalnego odczytu radiowego:

·         Zakład Gospodarki Komunalnej w Puchaczowie:

-  montuje tylko wodomierze główne przystosowane do odczytu radiowego z nakładkami radiowymi,

·         Odbiorca usług:

- montuje na własny koszt wodomierze dodatkowe (tzw. podliczniki) nowe, dowolnego typu z aktualną legalizacją i zgłasza do Zakładu do zaplombowania,

- odczytuje i podaje telefonicznie lub osobiście odczyt wodomierzy dodatkowych (tzw. podliczników) zgodnie z terminem odczytów wodomierzy głównych tj. 4 razy do roku: do 20 lutego, do 20 maja, do 20 sierpnia, do 20 listopada. Odczyty podane po terminie będą uwzględniane w kolejnym kwartale przy kolejnej fakturze.

 

Odczyt wodomierzy radiowych (tzw. podliczników) w systemie odczytu radiowego do czasu demontażu uszkodzonej nakładki będzie odbywał się jak dotychczas (zdalnie).

 

2.       Na obszarze Gminy nie objętym radiowym systemem odczytu wodomierzy:

·         Zakład Gospodarki Komunalnej w Puchaczowie:

-  montuje tylko wodomierze główne (zwykłe bez nakładek),

·         Odbiorca usług:

- montuje na własny koszt wodomierze dodatkowe (tzw. podliczniki) nowe, dowolnego typu z aktualną legalizacją. Odczyt tych wodomierzy (podliczników) do czasu wprowadzenia systemu wodomierzy radiowych będzie realizowany przez pracowników zakładu łącznie z odczytem wodomierzy głównych 4 razy do roku (1 raz na kwartał zgodnie z podanym do publicznej wiadomości harmonogramem).

alarm

Copyright © 2014.ZGKPuchaczów