Dyrektor  Zakładu

dr inż. Artur Choma
a.choma@zgkpuchaczow.pl
tel. (0-81) 75 75 188
 

Pracownicy:
 
mgr Dorota Chmielewska - Główna Księgowa
d.chmielewska@zgkpuchaczow.pl
tel. (0-81) 75 75 188 w.22

mgr Małgorzata Chodoń - Inspektor ds.administracyjno-księgowych (sekretariat)
m.chodon@zgkpuchaczow.pl
tel. (0-81) 75 75 188 lub w.21

mgr Agnieszka Różycka - Inspektor ds. gospodarki wodno-ściekowej
a.rozycka@zgkpuchaczow.pl
tel. (0-81) 75 75 188 w. 25

mgr inż. Szymon Białek - Inspektor ds. gospodarki wodno-ściekowej
sz.bialek@zgkpuchaczow.pl
tel. (0-81) 75 75 188 w. 25

Janusz Darmochwał – Dyspozytor
j.darmochwal@zgkpuchaczow.pl
tel. (0-81) 75 75 188 w. 26

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Arkadiusz Grzyb 

iod@atjg.pl

alarm

Copyright © 2014.ZGKPuchaczów