Puchaczów, dnia 10.08.2015r.

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Puchaczowie informuje, że zapisy na wywóz nieczystości płynnych (szambo) beczką asenizacyjną odbywają się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zakładu tj. od godz. 7.00 do godz. 15.00 lub osobiście w sekretariacie począwszy od pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca na miesiąc następny. Ze względu na dużą liczbę zainteresowanych usługą zapisy mogą być przerwane każdego dnia po zapełnieniu limitu miejsc na dany miesiąc.

 

Prosimy o stosowanie się do wyżej opisanej procedury zgłaszania zlecenia wykonania usługi wywozu nieczystości płynnych ze względów na bardzo duże zainteresowanie nią mieszkańców Gminy Puchaczów.  W przypadku wykorzystania limitu miejsc na dany miesiąc Zakład odmówi wykonania usługi.

 

Ponadto informujemy, że na terenie Gminy Puchaczów działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych prowadzą także inne firmy. Szczegółowych informacji na temat firm, którym zostały udzielone zezwolenia na prowadzenie przedmiotowej działalności udziela Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Godspodarki Wodnej (tel. 81 75 75 012).

 

alarm

Copyright © 2014.ZGKPuchaczów