Centrala telefoniczna
ul. Skoczylasa 83A
21-013 Puchaczów
tel. (0-81) 75 75 188


Numery wewnętrzne

 •  Całodobowe zgłaszanie awarii wod- kan

(0-81) 75 75 188 w. 21
lub
tel. kom. 661 555 300


 • Sekretariat
 • Zapisy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
 • Warunki techniczne przyłączenia
 • Zgłoszenia odbioru przyłączy
 • Zgłoszenia plombowania wodomierzy

(0-81) 75 75 188 w. 21


 • Umowy na zaopatrzenie w  wodę i odprowadzanie ścieków
 • Podawanie wskazań wodomierzy

(0-81) 75 75 188 w. 25


 • Główna Księgowa
 • Windykacja
 • Należności

(0-81) 75 75 188 w. 22


 • Dyspozytor
 • Oczyszczalnia ścieków

(0-81) 75 75 188 w. 26
lub
tel. kom. 661 555 300


Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Arkadiusz Grzyb

                                                          e-mail: iod@atjg.pl

 

alarm

Copyright © 2014.ZGKPuchaczów