Cennik Usług obowiązujący od dnia 11.07.2019r.

L.p.

Nazwa usługi

Cena (bez dotacji)

Cena z dotacją Gminy

1.

Odbiór przyłączy wod-kan

74,15 zł netto (91,20 zł brutto)

-

2.

Plombowanie wodomierza

25,00 zł netto (27,00 zł brutto)

-

3.

Woda

 

I grupa taryfowa

3,35 zł/m3 netto (3,62 zł brutto)

1,59 zł/m3 netto (1,78 zł brutto)

II grupa taryfowa

3,35 zł/m3 netto (3,62 zł brutto)

-

4.

Ścieki

 

I grupa taryfowa

7,10 zł/m3 netto (7,67 zł brutto)

4,02 zł/m3 netto (4,34 zł brutto)

II grupa taryfowa

7,10 zł/m3 netto (7,67 zł brutto)

3,82 zł/m3 netto (4,13 zł brutto)

III grupa taryfowa

7,10 zł/m3 netto (7,67 zł brutto)

-

5.

Wywóz nieczystości ciekłych-szambo
(beczka = 6m3)

118,14 zł netto/beczkę 

(127,59 zł brutto/beczkę)

24,12 zł

netto/ beczkę

(26,05 zł brutto/beczkę)

6.

Wywóz nieczystości płynnych- gnojowica
(beczka = 6m3)

75,90 zł

/beczkę netto

(81,97zł brutto/beczkę)

-

 

alarm

Copyright © 2014.ZGKPuchaczów