HARMONOGRAM ODCZYTU WODOMIERZY NA TERENIE
GMINY PUCHACZÓW W 2018r.

 

Nazwa miejscowości

Data odczytu

 

Kwartał I

Kwartał II

Kwartał III

Kwartał IV

Jasieniec

22.02.2019

24.05.2019

23.08.2019

18.11.2019

Zawadów

22.02.2019

24.05.2019

23.08.2019

18.11.2019

Wesołówka

22.02.2019

24.05.2019

23.08.2019

18.11.2019

Szpica

25.02.2019

27.05.2019

26.08.2019

19.11.2019

Ostrówek

25.02.2019

27.05.2019

26.08.2019

19.11.2019

Ciechanki

26.02.2019

28.05.2019

27.08.2019

20.11.2019

Brzeziny

27.02.2019

29.05.2019

28.08.2019

21.11.2019

Stara Wieś

27.02.2019

29.05.2019

28.08.2019

21.11.2019

Puchaczów

28.02.2019

30.05.2019

29.08.2019

22.11.2019

Turowola

01.03.2019

31.05.2019

30.08.2019

25.11.2019

Kolonia Turowola

01.03.2019

31.05.2019

30.08.2019

25.11.2019

Kolonia Ciechanki

04.03.2019

03.06.2019

02.09.2019

26.11.2019

Albertów

04.03.2019

03.06.2019

02.09.2019

26.11.2019

 Odczyty uzupełniające

(wszystkie ww. miejscowości)

05.03.2019

04.06.2019

03.09.2019

27.11.2019

 Bogdanka

06.03.2019

05.06.2019

04.09.2019

28.11.2019

 Nadrybie Ukazowe

07.03.2019

06.06.2019

05.09.2019

29.11.2019

 Nadrybie Wieś

08.03.2019

07.06.2019

06.09.2019

02.12.2019

Nadrybie Dwór

11.03.2019

10.06.2019

09.09.2019

03.12.2019

alarm

Copyright © 2014.ZGKPuchaczów